Sākums

Sveicināti! 

Man prieks, ja kādi nejauši vai skaidri formulēti ceļi un interese par jungiānismu, simboliem, smilšu spēli vai psihoterapiju Jūs ir novedusi pie manas virtuālās telpas, kuras vārds ir jungian.lv Tas nozīmē, ka kaut kas mums jau ir kopīgs, jo arī mani šīs tēmas jau daudzus gadus fascinē un nebeidz interesēt. Es domāju par jungiānismu ne tikai kā par dzīļu psiholoģijas vai psihoterapijas virzienu, bet arī kā apjomīgu, dziļu un īpašu dzīves skatījumu un filozofiju.  

Nedaudz vēlos iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Ieva Ozola. Ikdienā dzīvoju savu dzīvi gana apmierināta, jo esmu atradusi savu veidu, kā daudzmaz līdzsvarot savas vajadzības, pienākumus un intereses, kas man sagādā gandarījumu un patiesu prieku par dzīvi. Tā nav bijis vienmēr un vienmēr tā nav, bet tā tam ir jābūt.    

Par manu darba pieredzi. No 1994.gada es aktīvi darbojos sociālā darbā jomā. Nevaru nepieminēt šo ļoti svarīgo manas dzīves daļu. Sociālais darbs ir unikāla palīdzošā profesija, kuras plašās iespējas Latvijā vēl tikai sāk apzināties. Mana sociālā darba interese un specializācija , kurā praktizēju vairāk kā desmit gadus, bija sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem. Šajā laikā ieguvu neatsveramu pieredzi darbā ar ļoti sarežģītām situācijām ģimenēs ar alkoholisma un citu atkarību problēmām, vardarbību, uzvedības problēmām bērniem un pusaudžiem, gan pieaugušajiem. Es sapratu, ka tas viss ir simptomi aiz kuriem slēpjas ciešanas, dziļas skumjas un ilgas pēc miera. Tajā laikā daudz mācījos un meklēju  dažādas metodes, pieejas, kas palīdzētu cilvēkiem un kuras atsbilstu arī manai pasaules uztverei. Pabeidzu Rīgas Stradiņa universitātes sociālā darba maģistra programmu psihosociālā darba specializācijā. 2005.gadā uzsāku mācības smilšu spēles terapijas metodē un līdz šim esmu pateicīga tai dienai, kad nejauši ieraudzīju smilšu terapijas metodes mācību sludinājumu. Pēc tam bija jāpaiet vēl pāris gadiem, lai 2011.gadā es saprastu, ka es gribu, varu un man vajag iet mācīties to, kas man visus šos gadus ir pavadījis un interesējis viss vairāk un, kas man pašai ir palīdzējis pārvarēt grūtības un krīzes:  K.G.Junga analītisko psihoterapiju. 

Laiks skrien ātri. 2018. gadā ieguvu Junga analītiskā psihoterapeita kvalifikāciju. Tiku uzņemta Latvijas psihoterapeitu saimē.Octo coeli*

Katram cilvēkam ir vairākas nosacītās vides, telpas jeb pasaules, kurās mēs vienlaicīgi dzīvojam un attīstāmies, cenšoties  līdzsvarot šo dažādo pasauļu pretrunas,  t.i., dzīvot harmoniski. Vienkāršākajā dalījumā tās būtu cilvēka iekšējā un ārējā pasaule. Gan iekšējai, gan ārējai pasaulei var būt vēl daudzi iedalījumi: emocionālā un domu pasaule, apzinātā un neapzinātā pasaule, profesionālā un hobiju pasaule, mākslas un zinātnes, nacionālās un daudz, daudz citas pasaules. Mana, Tava un mūsu pasaule. Katrai šai pasaulei ir sava loma un nozīme cilvēku dzīvē. Arī interneta pasaule nu jau ir viena no būtiskām cilvēku mijiedarbības telpām.

Jungian.lv ir veidots, lai radītu telpu pārdomām, nesteidzīgumam un mieram. Lai iedziļinātos K.G.Junga idejās, jungiānisma, smilšu spēles, kā arī simbolu pasaules daudzveidībā. 

Jungian.lv ir par iekšējo pasauli un attiecībām starp dažādajām pasaulēm. Par pasaulēm un telpu starp pasaulēm. Par individuālo un kolektīvo. Par laiku, ietvaru un saturu. Par simboliem un arhetipiem. Par sapņiem. Par traumu un par dziedināšanu. Par to, kas ir svarīgs un palīdzošs cilvēkam. Par mūsu dzīlēm, līdz galam neizskaidrojamām.

Jungian.lv ir ne tikai par jungiānismu, bet arī par smilšu spēles terapiju. Par divu izcilu ideju apvienošanos. Smilšu spēles(sandplay) terapijas metode balstās K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā un ir vesela pasaule pati par sevi. Dziļa un dziedinoša  pasaule.

Jungian.lv ir intraverta telpa, kas dzimusi 2015.gadā un dzīvo savā attīstības ritmā un atrodas mainīgā papildinājumu procesā. 

Jungian.lv , sagatavojot rakstus, centīsies būt objektīvs, bet tik daudz, cik to ļaus autores subjektivitāte un redzes lauks. 

Ja Jums ir kādi konstruktīvi komentāri un ierosinājumi lapas satura uzlabošanai, tad rakstiet man e-pastu ievas.ozolas@gmail.com  

Jungian.lv  ciena citu autoru darbu autortiesības un lūdz arī citus būt korektiem, izmantojot kādus materiālus no Jungian.lv  Paldies! *Octo coeli (latīņu val.) - Astoņas pasaules. Coeli latīņu valodā nozīmē vide, telpa, pasaule un universs, tajā pat laikā arī klimatu, gaisu un debesis. Pats vārds ietver izpratni, ka vienā pasaulē pastāv vairākas pasaules. Astoņi ir arī ir bezgalības zīme ∞.

Papildus info Kontakti

Junga analītiskā psihoterapeite. Psihoterapijas speciālists. Latvijas Psihoterapeitu biedrības sertifikāts.

 2011. - 2018. Junga analītiskās psihoterapijas mācības. Lietuvas analītiskās psiholoģijas asociācija lapa.lt 

Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrības (LJAP) biedre no 2015.g. jungabiedriba.lv

Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība (LSST) biedre no 2008.g., valdes locekle  2011.-2014. LSST sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja no 2007.g. smilsuspeles.lv

MarteMeo praktiķis no 2012. gada. Marte Meo Latvija.

Latvijas Supervizoru apvienības (LSA) dibinātājos un biedre no 2006. gada, LSA Sertificēta supervizore. supervizija.lv

Sociālo darbinieku biedrības dibinātājos un biedre no 2006.gada. socialwork.lv

Privātprakse no 2013.gada.

Privātprakses telpas ir Lāčplēša ielā 14, RīgāJa vēlaties pieteikties uz individuālo psihoterapiju, supervīziju vai semināra vadīšanu, lūgums zvanīt vai sūtīt e-pastu. 

Ar cieņu,

Ieva Ozola (Ex Lāss)

+371 26822040

ievas.ozolas@gmail.com 


Jungian sandplay - 

K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā balstīta smilšu spēle