Systema munditotius
"Pasauļu sistēma". K.G.Junga mandala, 1916.gads

Mandala ir senatnīga

The Vegetative Universe, opens like a flower from the Earths center:
In which is Eternity. (William Blake)

(Augošais Visums uzplaukst kā zieds no Zemes centra: kurā ir mūžība. Viljams Bleiks) 

Aptuveni tā varētu tulkot angļu dzejnieka, gleznotāja Viljama Bleika dzejoļa daļu. Ieklausieties šajos vārdos un ļaujiet tiem skanēt asociācijās, iztēlē.  

Fascinējošie Habl Universa attēli

Šis dzejolis mani ārkārtīgi uzrunā, domājot par mandalas senatnīgumu, izcelsmi un nozīmi cilvēces vēsturē. Un tik tiešām! Ja uzmanīgi pavērojam pasaulē apkārt, tad varam redzēt, ka dabā daudz, kas ir strukturēts tieši mandalas formā: sniegpārslas un ūdens kristāli, zirnekļa tīkls, pārgriezta apelsīna šķēle, cilvēka acs, saules sistēma un Visuma mūžīgā kustība... un ko redz zīdainis skatoties uz mātes krūti?

Mandalas forma ir aplis, kas visbiežāk ir centrēts, un aplī veidojas simetrisks ornaments. Rakstu "visbiežāk", jo protams, mandala var būt necentrēta un diezgan nesimetriska, bet tā vienmēr būs aplis. Vārda mandala nozīme sanskritā (मण्डल) ir aplis. Savukārt, mandala, kā sakrālais simbols, ir aplis, kas ietverts kvadrātā. Tam ir būtiska simboliskā jēga.


Mandala - aplis, sistēma, struktūra, vienotība un pilnība. Mandalā atspoguļojas pasaules, cilvēka, kristālu un minerālu, dzīvu organismu un lietu iekšējo, kā arī ārējo daļu organizējošais un strukturējošais princips. 


Mandala ir personīga

Esot vēl skolas solā, esmu zīmējusi, kā pati saucu, ķinķēziņus t.i. dažādus rakstus un ornamentus, kuri pusaudžu gados jau izveidojās par lielākiem un sarežģītākiem rakstiem. Un tikai salīdzinoši nesen es uzzināju,, ka tās ir mandalas, un vēl nesenāk, man nāca sapratne par to dziļo, dziedinošo nozīmi un būtību.

Es esmu tās zīmējusi visur: skolas burtnīcās, kladītēs, dienasgrāmatās, uz noplēstām lapelēm, uz planšetēm. Tā bija un paliek mana iekšējā vajadzība pēc kaut kā, ko agrāk nevarēju izskaidrot. Tagad es zinu, cik lielā mērā, un kādēļ tās palīdz iepazīt, sakārtot un harmonizēt pašam sevi. Dažkārt tas palīdz nonākt pie kādām jaunām idejām, skatu punktiem, bet citreiz tikt skaidrībā ar kādu problēmu vai vienkārši pabūt dziļā kontaktā ar sevi, ar kādu tēmu sevī. 

Mandalu zīmēšana palīdz ļoti dziļā, neapzinātā līmenī. 


Mandalas var ne tikai zīmēt. Tās diezgan bieži var novērot smilšu bildēs, tās var gleznot, likt no dabas materiāliem, veidot vai izkalt akmenī, kā to izdarīja K.G.Jungs. Savukārt, Budistu mūki tās veido no krāsainām smiltīm.

Savā simbola darbā, smilšu spēles terapijas mācībās 2005.gadā, es izvēlējos rakstīt par riteni, kas man ir ļoti tuvs simbols. Varētu šo darbu turpināt, jo līdzīgi kā visums izpletās no niecīga izmēra matērijas, tā riteņa simbols ietvēra aizvien jaunas un jaunas tēmas, kā arī simbolus. Protams, ka manā pētnieciskajā redzes lokā ienāca arī mandala.


Katra zīmētā mandala ir individuāla un personīga. Tā atspoguļo mandalas radītāja iekšējo pasauli tās radīšanas brīdī. Mandala ir palīdzoša Video, kurā ir apkopots K.G.Junga galvenās idejas par mandalām.

 


K.G.Junga mandala