Jungs filmās

Carl Jung - Face to Face 


Jung on Film (Zurich, Switzerland, August 1957) K.G.Jungs "Cilvēks un viņa simboli".
Grāmatas lasījums angļu valodā. I no XI daļām. YouTube secīgi var noklausīties visas. 


 
 "Bīstamā metode"/ A Dangerous method, 2011.gads. Mākslas filma, kurā par pamatu ņemts K.G.Junga profesionālās karjēras sākumposms. Scenāristam bijis radošais lidojums un daudz neprecīzu faktu. 

A Dangerous Method 
 Karls Gustavs Jungs. Grāmatas "Cilvēks un viņa simboli" audio atskaņojums krievu valodā.

 Neliels, jauks somu žurnālista, pirmā kursa psiholoģijas studenta Kaarle Nordenstreng sarunas ieraksts ar Jungu 1961.gadā.
Carl Gustav Jung interviewed by Kaarle Nordenstreng  Zürich‐Küsnacht, February 1961

 Džona Frīmena filma par K.G.Jungu ar tulkojumu krievu valodā.
 
Filma Prendimi l' anima (2002). Filma par krievu psihoanalītiķi Sabīnu Špīlrainu, kurā lielu lomu spēlē attiecības ar K.G.Jungu. Nedaudz tolerantāka attieksme pret faktiem kā filmā Bīstamā metode.