Video

 Analītiskā psihologa Dž. Hillmana (James Hillman)lekcijas ieraksts.
Analītiskā psiholoģe Marija Luīze fon Franc (Marie-Luoise fon Franc)

USA, Library of Congress. C.G.Jung and Red Book, Part I.


USA, Atlantas jungiānistu apvienība. Referāts.

 M.Steins par K.G.Junga un E.Neumana saraksti. Analītiķis  Natans Švarcs Salants (NAthan Schwarz-Sallant)
ASV analītiķa Džona Bībī (John Beebe) Maskavas analītiskās psiholoģijas asociācijas (MAAP) konferences runa par  tipoloģijas jautājumiem. Angliski ar dzīvo tulkojumu krievu valodā. Ašoks Bedi. Individuācijas process austrumu izpratnē. Maskavas analītiskās psiholoģijas asociācijas (MAAP) konferences referāts. Angliski ar dzīvo tulkojumu krievu valodā.