Kolektīvā bezapziņa.






Deju uzvedums Tēvu laipas. Aizgūts no Valdis Celms, dzivotprieks.lv





Deju uzvedums "Tēvu laipas"