Grāmatas latviešu valodā.

Diemžēl latviešu valodā tulkotie K.G.Junga darbi un grāmatas par K.G.Junga dzīvi, analītiskās psiholoģijas teoriju, vai citu jungiānistu darbi ir ļoti, ļoti maz. Tādēļ, esošos uzskatu par tik nozīmīgiem, ka tos būtu vērts ievietot atsevišķā sadaļā. Ņemot vērā, nelielo grāmatu apjomu, kas diez vai turpmākajos gados palielināsies sprādzienveidīgi, sadaļa tiks papildināta ne tikai ar K.G.Junga darbu tulkojumiem latviešu valodā, bet arī citu saistīto, jungiānisma un smilšu spēles terapijas, literatūru latviešu valodā. Pakāpeniski tiks papildinātas arī grāmatu anotācijas. Ja Jums rodas idejas par papildinājumiem, lūdzu sūtiet uz e-pastu ieva.lass@gmail.com 

Grāmatu saraksts veidots hronoloģiskā izdošanas secībā.


Jungs K.G. Dvēseles pasaule. Sastādītājs I.Šuvajevs.  -R.:  "Spektrs", 1994., 216 lpp.

Tagadnes izaicinājums. Tekstu salikšana I.Šuvajevs. - R.: "Intelekts", 1996., 399 lpp. K.G.Junga 120.dzimšanas dienai veltīts krājums.

Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. -R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 1996. - 268 lpp.

Domas un atklāsmes:  Karls Jungs. A.Šuvajevas un I.Šuvajeva tulk. latv.val. no grāmatas "The wisdom of Carl Jung", 2003.  -R.: Apgāds Zvaigzne ABC -2009., 175 lpp.

Rubenis Andris20.gadsimta kultūra Eiropā. - R.: Apgāds Zvaigzne ABC,, 2004. -456 lpp. (Raksts par Karlu Gustavu Jungu 93.lpp.-109.lpp.)Nevaru nepieminēt profesora A.Rubeņa grāmatu, kurā aplūkota arī K.G.Junga teorija un pamata koncepti Eiropas  kultūras kontekstā.

Batņa V. Rosinot bērna iekšējo pasauli. -R.: RaKa, 2007. -280 lpp. Grāmatā atsevišķa sadaļa veltīta smilšu spēles terapijas prakses aprakstam. Grāmatas izdošanas gadam ir būtiska nozīme smilšu spēles terapijas attīstībā Latvijā, jo 2007.gada vasarā notika I smilšu spēles terapijas metodes praktizētāju izlaidums.

Jungs K.G. Psiholoģiskā tipoloģija un māksla. Sastādītājs un vācu val.tulk. I.Šuvajevs. -R.: Agāds Zvaigzne ABC, 2009., 99 lpp.

Batņa V. Pasaule smiltīs.  -R.: RaKa izdevniecība, 2011. -291 lpp. Grāmatā var iegūt plašas zināšanas par smilšu spēles terapijas teoriju un praksi. Aprakstīti galvenie K.G.Junga termini. Līdz šim vienīgais, orģināldarbs latviešu valodā par smilšu spēles terapiju un jungiānisma pamatjēdzieniem. Autore V.Batņa ir Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības (www.smilsuspeles.lv) vadītāja no 2011. līdz šim. Praktizējoša Junga analītiskā psihoterapeite un smilšu spēles terapeite. 

Estesa K.P. Sievietes, kuras skrien ar vilkiem. - R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2012.  -640 lpp. Junga analītiķes, rakstnieces un stāstnieces gramata, kura iekļauta pasaku analīze par sievietes individuācijas ceļu, individuācijas grūtībām. Plaša pasaku tēlu un simbolu interpretācija. 

Kalfa D. Smilšu spēle: Psihoterapeitiska pieeja psihei. -tulkojums latv.val. no vācu valodas -2013.,  177 lpp. Grāmatas tulkojums ES fonda Projekta „Kopienas centra izveide „Par bērniem draudzīgu Maskavas forštati” ietvarā un ir pieejama pdf formātā biedrības "Attīstības centrs ģimenei" mājas lapā .Tas bija tiešām negaidīts un ļoti iepriecinošs atradums interneta vidē .

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Monogrāfija. Zin.red. Bite I., Mārtinsone K., Sudraba V. - R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. -623lpp.  Apjomīgākais darbs par psihoterapijas virzieniem latviešu valodā. Grāmatā lasāma Junga analītiskās psihoterapeites, smilšu terapeites Gunas Bergas veidota sadaļa par  analītisko terapiju (147.-158.lpp.). Skaidroti analītiskās psihoterapijas pamata koncepti: Ego, apziņa, apziņas funkcionālie tipi, Kompleksi, Bezapziņa, Ēna, Anima un Animuss, Patība, Individuācija, kā arī analītiskās psihoterapijas process un metodes. 


 .