Noderīgas un iedvesmojošas saites par simboliem.


Online Encyclopedia of Western Signs and Ideograms. Zīmju un ideogrammu online enciklopēdija.

Symbol Meanings. Mājas lapā apkopoti daudzu simbolu nozīmju skaidrojumi. Skaidrojumi ir plaši un daudzpusīgi.

Shamanic Journey. Mājas lapa par šamanismu. Totēma dzīvnieku simbolu nozīmes skaidrojumi. 

Myth-Dreams-Symbols Dictionary. Plaša saite ar lakoniskiem, dažkārt vienpusīgiem simbolu skaidrojumiem. Skaidrojumi jungiānisma teorijas kontekstā.

Simbolu pasaule. Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājas, psiholoģes Vitas Apsītes mājas lapa. Viena no apjomīgākajām simbolu krātuvēm latviešu valodā. Simboli tiek papildināti.

ARAS. Arhetipisko simbolu pētniecības arhīvs (maksas)

Chinese Buddhist Enciklopedia. Plaša Ķīnas budisma tradīcijas simbolu nozīmes krātuve. Simbolu apskats ietver ne tikai austrumu kultūras nozīmes.

Greek MIthology. Lielisks avots tiem, kurus interesē sarežģītais grieķu dievu panteons un attiecības, kā arī grieķu mitoloģija kopumā.

Symbol dictionary. Plaša simbolu skaidrojošā vārdnīca.

The secret of Golden Flower. Mājas lapa ir veltīta Taoistu alķīmiskā darba "Zelta zieda noslēpums" (The Secret of the golden flower) , kas angļu valodā tika tulkota 1929.gadā un iznāca ar K.G.Junga komentāriem.

The Path of Soul. Filozofijas doktores Džeinas Laillas (Jenna Lilla)  mājas lapa/blogs. Ārkārtīgi interesanti raksti par dažādiem simboliem, mitoloģiskiem tēliem, arhetipiskajiem tēliem.

About Religion & Spiritual Interesanta reliģisko un garīgo simbolu, rituālu skaidrojošā mājas lapa angļu valodā. Rakstus sagatavojuši ļoti plašs speciālistu loks: antropologi, teologi, jūdaisma un kristietības eksperti u.c.

Latvijas smilšu spēles terapijas mājas lapa (LSST)

Mezopotāmijas dievu simbolu mājas lapa. Angļu val.

Senās Ēģiptes mitoloģija bērniem. Angļu val.